0903 473 768
diemer@diemer.sk

Ekologické prípravky

3. Čistenie a dezinfekcia dojacích zariadení - EKO