0903 473 768
diemer@diemer.sk

PASTA NA RUKY s pieskom

 • vysokokoncentrovaný čistič na ruky znečistené od oleja, tukov a mazív v priemysle, dielňach a poľnohospodárstve

 • nepoškodzuje pokožku rúk, obsahuje jemné čistiace a ošetrujúce látky

 • pasta na ruky - úsporná v spotrebe

 • balenie: 1,4 kg

Kontaktujte nás