0903 473 768
diemer@diemer.sk

O firme

Spoločnosť DIEMER s.r.o. vyrába a obchoduje s výrobkami vlastnej produkcie, ktoré sú určené pre poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel,

slovenská pobočka bola založená v roku 1992 a sídli v Trenčíne.

Firma DIEMER je medzinárodná výrobná a obchodná spoločnosť, ktorá vyrába a predáva v piatich krajinách Európy : Slovensko, Česká republika, Nemecko,

Maďarsko a Ukrajina.

Všetky výrobky spĺňajú najprísnejšie ekologické normy EÚ. Spoločnosť zaviedla a používa systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2008.

Výrobky sú schválené Ústredným kontrolným a skúšobný ústavom poľnohospodárskym v Bratislave pre použitie v ekologickom poľnohospodárstve a ekologickej výrobe.