0903 473 768
diemer@diemer.sk

Napíšte nám

Kontakty

DIEMER, s.r.o.
Istebnícka 195
911 05 Trenčín

mobil: 0903 473 768
tel.:     032 -  743 4770         
e-mail: diemer@diemer.sk

ZÁPADNÉ SLOVENSKO
mobil: 0903 436 855
            0903 771 370

STREDNÉ SLOVENSKO
mobil: 0903 771 370

VÝCHODNÉ SLOVENSKO
mobil: 0903 771 370

Fakturačné údaje:
IČO:        31323791
DIČ:        2020291713
IČ DPH:  SK2020291713 

Registrácia spoločnosti: 
Obchodný register
Okresného súdu Trenčín,
Oddiel: Sro, vložka č.10982/R

Bankové spojenie:
SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA, a.s.
číslo účtu: 004171 8115 / 0900
IBAN: SK0209000000000041718115
SWIFT/BIC: GIBASKBX  

DIEMER CZ s.r.o.
Mariánské náměstí  73
686 01 Uherské Hradiště
Česká republika
mobil: +421 903 473 768
e-mail: diemer@diemer.cz

DIEMER GmbH, NEMECKO
tel.: +49 861 209 2350
web: www.diemer-traunstein.de

GPS súradnice: N48.904591° E18.03083°