0903 473 768
diemer@diemer.sk

BIOCLEAN BIOCID

vysokoúčinny dezinfekčný prípravok na báze kvartérnych amóniových solí, aldehydov a isopropanolu

Zloženie:
Kvartérne amóniové soli, glutaraldehyd, isopropanol, NEOBSAHUJE FORMALDEHYD !

Vlastnosti: BIOCLEAN Biocid - dezinfekčný prípravok určený na dezinfekciu stien, podláh, brodov a rohoží, dezinfekciu povrchov a prepravných prostriedkov v živočíšnej výrobe. Prípravok má širokospektrálny účinok proti baktériám, plesniam, vírusom a riasam. Je účinný aj pri nízkej koncentrácii 0,25 - 0,5 %.
BIOCLEAN Biocid je bio – rozložiteľný, nespôsobuje koróziu materiálov a povrchov. Prípravok je vhodný aj na aplikáciu so zariadením na vytváranie hmly.

Účinok:
Testované kmene
baktericídny: Salmonella enteritidis, S.typhi, S.panama, Staphylococcus aureus, Streptococcus faecallis, Pseudomanas aeruginosa, Proteus mirabilis, E.coli, Klebsiela pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis, M.avium, Brucella abortus.
virocídny: SLAK ( slintačka a krívačka) vírus Aujezskyho choroby, klasický mor ošípaných, Newcastle choroba, myxomatóza, rotavítusy.
fungicídny: Trichophyton sp., Microsporum gryseum, Candida albicans.

Spôsob použitia:
Prípravok sa môže používať pri nízkych teplotách.
Aplikácia:
1. dezinfekcia maštalí, nástrojov: 0,25 % roztok (25 ml / l roztoku)
2. dezinfekcia brodov, rohoží: 0,50 % roztok (50 ml / l roztoku)
3. dezinfekcia hmlou 0,75 l prípravku + 4 l vody /1000 m3 (dezinfekcia okolitého prostredia)
Doba pôsobenia: 10 min.

Upozornenie:
Škodlivý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití. Spôsobuje popáleniny / poleptanie. V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekára. Pri práci používať ochranné pracovné pomôcky !

Balenie:                     10 kg, 30 kg
Doba použiteľnosti: 36 mesiacov od dátumu výroby
Skladovanie:             Chráňte pred mrazom
Výrobca:                    DIEMER, s.r.o., Trenčín

Kontaktujte nás