0903 473 768
diemer@diemer.sk

DIEMOLIT R KYSLÝ

Čistiaci prípravok pre mliekárenské zariadenia, prvovýrobu mlieka a potravinárske technologické zariadenia.

Vlastnosti
Prípravok je určený na kyslé čistenie dojacích zariadení, mliekárenských tankov, kaniev a ostatných technologických zariadení v potravinárskom priemysle. Neobsahuje chlór, nepenivý, odstarňuje mliečny a vodný kameň, nánosy. Hodí sa pre zariadenia s automatickým dávkovaním 

Popis prípravku:
Číra, mierne nažltlá tekutina

Zloženie:
Neionové tenzidy, kyselina fosforečná, pomocné látky. 

Použitie:
Používa sa striedavo s Diemolitom alkalickým na čistenie technologických zariadení.

Spôsob použitia: 1. Opláchnutie vlažnou vodou
2. Čistenie 0,5 – 1 % roztokom (100 ml prípravku na 20 l roztoku)
3. Teplota čistiaceho roztoku min. 40 – 50 °C
4. Čas pôsobenia (cirkulácie) má byť najmenej 15 min.
5. Dôkladné opláchnutie pitnou vodou

Upozornenie:
Pozor, obsahuje viac ako 25 % kyseliny fosforečnej! Spôsobuje poleptanie!Uložiť mimo dosahu detí! Pri vniknutí do očí, alebo obliatí pokožky roztokom, dobre vypláchnuť vodou, prípadne sa poradiť s lekárom! 

Balenie:                        23 kg, 33 kg  plastové nádoby 

Doba použiteľnosti:    12 mesiacov od dátumu výroby 
Spôsob skladovania:  pri teplote 5 - 25°C  
Výrobca:                       DIEMER, s.r.o., Trenčín 

Galéria

Na stiahnutie

Prospekt / Katalóg

Kontaktujte nás