0903 473 768
diemer@diemer.sk

Produkty pre poľnohospodárstvo

8. Ošetrenie paznechtov

13. Doplnkový sortiment - pre živočíšnu výrobu

14. Čistenie a dezinfekcia technologických zariadení